תנאי השימוש

חברתנו היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי החברה מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתנאי השימוש המתייחסים למוצרים השונים. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד חברתנו, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ. מוסכם בזאת במפורש כי אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך שיתגלעו בין הצדדים ו/או כל עניין אחר הנוגע להסכם ו/או לתקנון ו/או לתנאי השימוש הנובע ממנו.

כל עסקה אשר מתבצעת מול החברה הינה על פי היתר עסקה של בנק הפועלים.

תנאי תשלום

לנוחיותכם, עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי:
תשלום באתר:
תוכלו למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולבצע רכישה בטוחה אונליין. אתר זה סולק על ידי חברת סליקה העומדת בתקן PCI-DSS כחברה הנותנת שירותים (Service Provider) ברמה הגבוהה ביותר Level 1.
תשלום בטלפון:
תוכלו להתקשר ולבצע את הזמנתכם בטלפון מול אחד מסוכני הנסיעות שלנו, לו גם תמסרו את פרטי כרטיס האשראי שלכם. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן האישי שלכם באתר זה, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.
מחירי השירותים:
מחירי השירותים המוצעים בארץ הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בחו"ל (למשל: לעומת מחירון בית המלון). עם זאת, ייתכן כי בנקודת זמן מסוימת המחירים בארץ יהיו גבוהים יותר.
מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה, המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה.
הבטחת מחיר:
עליית המחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (אישור הזמנה, שובר בית המלון וכדומה) כבר נמצאים בידי הלקוח. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע. חברתנו לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה.

זמני אספקה

תוך 24 שעות מרגע סיום הזמנתכם ישלח אליכם מייל אישור הזמנה ובו פרטי ההזמנה שלכם לחופשה הבאה.

תנאי שינוי וביטול

ביקש לקוח לבטל/לשנות הזמנה שאושרה, יחולו עליו דמי ביטול/שינוי כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיפים 14ג, 14ג1, 14ג2 לעניין מכר מרחוק, או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) לעניין מכר רגיל, ובקצרה כדלקמן:
על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל, ובתנאי שהשירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
בשירותים הניתנים במלואם בחו"ל, יחולו תנאי הביטול בהתאם למפורט על ההצעה בלבד.

בכל מקרה, ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, אימייל, הודעת צור קשר באתר או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך בחברה. החברה תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
דמי הביטול/שינוי שייגבו בגין הביטול/שינוי יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
במקרים בהם הביטול/שינוי אינו מכח חוק הגנת הצרכן ו/או התקנות, ייגבו דמי ביטול/שינוי בהתאם למפורט בהצעה.

עסקה שחויבה בתשלומים תזוכה באותו מספר תשלומים שהיו בעסקת החיוב המקורית.
בעסקאות תשלומים בהם הייתה עמלה עבור החלוקה לתשלומים (מעל 3 תשלומים), בעת הזיכוי עמלת התשלומים לא תוחזר ללקוח.

חברתנו תהא רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.
ג. במקרה של הזמנת יתר (אובר בוקינג).

אתר מאובטח – לקנייה בטוחה

המידע שאתם מוסרים לנו, חסוי ובטוח עמנו.
אתר זה סולק על ידי חברת סליקה העומדת בתקן PCI-DSS כחברה הנותנת שירותים (Service Provider) ברמה הגבוהה ביותר Level 1.
המידע הנמסר הינו למימוש מטרתכם בלבד.
אנו מתחייבים כי כל המידע האישי הנמסר על ידכם ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשותיכם בלבד.
לנוחיותכם ניתן לבצע הזמנה באמצעות האתר או בטלפון.
הסוכן האישי שלכם יקבל מכם בטלפון את הפרטים אותם אתם מעדיפים למסור בעל-פה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים אישיים אחרים.